Budowa potrzebuje geodety. Dlaczego?

kami technicznymi, tak też jest sklasyfikowana w Polsce – jako nauka techniczna z elementami geografii oraz kartografii. Oznacza to, że dostępne są szkoły zawo

Budowa potrzebuje geodety. Dlaczego? geodezja legnica

Geodezja jako nauka


Geodezja z pewnością może być zaliczana do nauk, ponieważ jest jedną z wielu dziedzin geografii. Geodezja ma wiele wspólnego nie tylko z geografią, ale także z naukami technicznymi, tak też jest sklasyfikowana w Polsce – jako nauka techniczna z elementami geografii oraz kartografii. Oznacza to, że dostępne są szkoły zawo