Oto Jak Tworzyć Strony (i Jak Możesz To Skopiować)

wej odmiany (XHTML 1), opracowywane w ramach prac grupy roboczej WHATWG (Web Hypertext Application Technology Working Group) i W3C1.

Oto Jak Tworzyć Strony (i Jak Możesz To Skopiować) projektowanie stron internetowych rybnik

O technologii HTML 5 w Wikipedii

HTML5 ? język wykorzystywany do tworzenia i prezentowania stron internetowych www. Jest rozwinięciem języka HTML 4 i jego XML-owej odmiany (XHTML 1), opracowywane w ramach prac grupy roboczej WHATWG (Web Hypertext Application Technology Working Group) i W3C1.